Producten header

Producten


SLAMDAM®;

Uniek qua constructie, volledig gepatenteerd

 

De ogenschijnlijk eenvoudige uitvoering van de SLAMDAM® wordt bevestigd door het buitenaanzicht. De specifieke kenmerken bevinden zich echter buiten ons zicht. Een tijdelijke waterkering dient tenminste over één specifieke eigenschap te beschikken, namelijk dat deze gedurende overlast of calamiteit stabiel blijft liggen.

SLAMDAM® geeft deze zekerheid en bevat een tweetal tubes die gelijktijdig gevuld dienen te worden. Door een speciaal ontwikkeld, tussenliggend membraan ontstaan zo twee compartimenten die elkaar versterken. Bij tegendruk door water wordt het belaste compartiment licht omhoog gestuwd, waarna het tegencompartiment zich insluit en daarmee zorgt voor de gewenste tegendruk. Hiermee wordt een hefboom-effect tegen gegaan.

Door de constructie kan de SLAMDAM® optimaal belast worden door een hoogwaterstand en, in tegenstelling tot andere systemen, nauwelijks verschuiven tijdens gebruik. De flexibiliteit van het materiaal zorgt bovendien voor de mogelijkheid om het systeem op elke ondergrond in te zetten. Daar waar de huidige markt zich beperkt tot slecht 15 mm niveauverschil laat SLAMDAM® zich niet beperken.

SLAMDAM® beschikt over meerdere productvarianten voor uiteenlopende toepassingen.

 

SLAMDAM® is TÜV gecertificeerd volgens PAS 1188.

 

Interesse in het product SLAMDAM©. Stuur ons een bericht met uw e-mail adres in en ontvang vrijblijvend informatie!

Slamdam
Krekenburg 8
Montfoort
Utrecht 3417 MH
Phone: +31 (0) 348 748 477